Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 21 октомври 2020 г. - Брюксел
 Препоръка до Съвета, Комисията и ЗП/ВП относно отношенията с Беларус
 Препоръка до заместник-председателя на Комисията/върховен представител и до Съвета при подготовката на процеса на 10-ото преразглеждане на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), вариантите за контрол над ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване
Текстове (210 kb)
Правна информация - Политика за поверителност