Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Петък, 23 октомври 2020 г. - Брюксел
 Равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС
 Обща селскостопанска политика – подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР ***I
 Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг ***I
 Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти ***I
Текстове (3282 kb)
Правна информация - Политика за поверителност