Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 Ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ
 Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ ***I
 Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση ***I
 Κοινή γεωργική πολιτική – τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών ***I
Κείμενα (3340 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου