Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Reede, 23. oktoober 2020 - Brüssel
 Sooline võrdõiguslikkus ELi välis- ja julgeolekupoliitikas
 Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine ***I
 Ühine põllumajanduspoliitika: rahastamine, haldamine ja seire ***I
 Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine ***I
Tekstid (2161 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika