Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Penktadienis, 2020 m. spalio 23 d. - Briuselis
 Lyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikoje
 Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas ***I
 Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena ***I
 Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas ***I
Tekstai (2228 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika