Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Piektdiena, 2020. gada 23. oktobris - Brisele
 Dzimumu līdztiesība ES ārpolitikā un drošības politikā
 Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA ***I
 Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība ***I
 Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās ***I
Teksti (2224 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika