Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Fredagen den 23 oktober 2020 - Bryssel
 Jämställdhet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik
 Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu ***I
 Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning ***I
 Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och andra förordningar ***I
Texter (2194 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy