Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 11 ноември 2020 г. - Брюксел
 Въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз ***I
 Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от отделните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и NK603
 Генетично модифицирана соя SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
 Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 и NK603
 Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Сенегал ***
 Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Сенегал (резолюция)
 Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Сейшелите и протокол за изпълнение към него (2020 – 2026 г.) ***
 Споразумение за сътрудничество между ЕС и Китай за закрила на географските указания ***
 Споразумение за сътрудничество между ЕС и Китай за закрила на географските указания (резолюция)
 Обща система на данъка върху добавената стойност: идентифициране на данъчно задължените лица в Северна Ирландия *
 Въвеждане на пределни граници на риболовния капацитет за запаса от треска в източната част на Балтийско море, събирането на данни и мерките за контрол в Балтийско море и окончателно преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море ***I
 Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) ***I
Текстове (273 kb)
Правна информация - Политика за поверителност