Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 11. marraskuuta 2020 - Bryssel
 Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotto Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille ***I
 Muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034, MIR162 ja NK 603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi
 Muuntogeeninen soija SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
 Muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 ja NK603 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi
 EU:n ja Senegalin välinen kalastuskumppanuussopimus: täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja ***
 EU:n ja Senegalin välinen kalastuskumppanuussopimus: täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (päätöslauselma)
 EU:n ja Seychellien välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2020–2026) ***
 EU:n ja Kiinan välinen sopimus: maantieteellisiin merkintöihin liittyvä yhteistyö ja maantieteellisten merkintöjen suoja ***
 EU:n ja Kiinan välinen sopimus: maantieteellisiin merkintöihin liittyvä yhteistyö ja maantieteelliset merkintöjen suoja (päätöslauselma)
 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: verovelvollisten tunnistaminen Pohjois-Irlannissa *
 Itämeren itäosan turskaa koskevien kapasiteettirajoitusten käyttöönotto, tietojenkeruu ja valvontatoimenpiteet Itämerellä ja Itämeren itäosan turskan kalastuksen pysyvä lopettaminen ***I
 Julkisten työvoimapalvelujen tehostettu yhteistyö ***I
Tekstit (171 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö