Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 11 noiembrie 2020 - Bruxelles
 Introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante sau legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană ***I
 Porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele MON 87427, MON 89034, MIR162 și NK603
 Soia modificată genetic SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
 Porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 și NK603
 Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE/Senegal: punerea în aplicare a acordului. Protocol ***
 Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE/Senegal: punerea în aplicare a acordului. Protocol (Rezoluție)
 Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil UE/Seychelles și punerea în aplicare a acestuia. Protocol (2020-2026) ***
 Acordul UE/China: cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor ***
 Acordul UE/China: cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor (Rezoluție)
 Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: identificarea persoanelor impozabile în Irlanda de Nord *
 Introducerea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice, colectarea de date și măsurile de control în Marea Baltică și încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc cod din estul Mării Baltice ***I
 Cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) ***I
Texte (178 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate