Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Петък, 13 ноември 2020 г. - Брюксел
 Програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) ***I
 План за инвестиции за устойчива Европа – как да се финансира Зеленият пакт
 Програма InvestEU ***I
 Въздействие на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, принципите на правовата държава и основните права
Текстове (1124 kb)
Правна информация - Политика за поверителност