Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Reede, 13. november 2020 - Brüssel
 Liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm aastateks 2021–2027 (programm „EL tervise heaks“) ***I
 Kestliku Euroopa investeerimiskava – kuidas rahastada rohelist kokkulepet
 Programm „InvestEU“ ***I
 COVID19 meetmete mõju demokraatiale, õigusriigile ja põhiõigustele
Tekstid (633 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika