Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Piątek, 13 listopada 2020 r. - Bruksela
 Program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 („Program UE dla zdrowia”) ***I
 Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy - Jak finansować Zielony Ład
 Program InvestEU ***I
 Wpływ środków stosowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 na demokrację, praworządność i prawa podstawowe
Teksty (736 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności