Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 24. november 2020 - Brüssel
 Ettepanek nimetada Julia Laffranque Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks
 Frank Eldersoni nimetamine Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks
 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtt abi andmiseks Horvaatiale ja Poolale seoses loodusõnnetustega ning ettemaksete tegemiseks Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Kreekale, Portugalile, Saksamaale ja Ungarile seoses rahvatervise hädaolukorraga
 2020. aasta eelarve paranduseelarve projekt nr 9: abi andmine Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Kreekale, Portugalile, Saksamaale ja Ungarile seoses rahvatervise hädaolukorraga
 Kodutuse määra vähendamine Euroopa Liidus
 Schengeni süsteem ja COVID-19 kriisi ajal võetud meetmed
 Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid ***II
Tekstid (54 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika