Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 24 november 2020 - Bryssel
 Utnämning av Julia Laffranque till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
 Utnämning av Frank Elderson som direktionsledamot i Europeiska centralbanken
 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: stöd till Kroatien och Polen i samband med en naturkatastrof och förskott till Grekland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern i samband med en folkhälsokris
 Förslag till ändringsbudget nr 9 till den allmänna budgeten 2020: stöd till Grekland, Irland, Kroatien, Polen, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern
 Åtgärder mot antalet hemlösa i Europeiska unionen
 Schengensystemet och åtgärder som vidtagits under covid-19-krisen
 Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen ***II
Texter (57 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy