Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων: τροποποίηση όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 ***I
 Μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές
 Αντιμετώπιση του ζητήματος της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά
 Ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ρόλος των πλατφορμών
 Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη
 Επιπτώσεις της επιδημίας COVID-19 στην εξωτερική πολιτική
 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης και της αποδοτικότητας της βοήθειας
Κείμενα (831 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου