Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 25 november 2020 - Bryssel
 Marknader för finansiella instrument: ändring av informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin ***I
 En mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter
 Produktsäkerhet på den inre marknaden
 Stärkandet av mediernas frihet: skyddet av journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll
 En ny industristrategi för EU
 Covid-19-pandemins utrikespolitiska konsekvenser
 Förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet
Texter (448 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy