Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 26 ноември 2020 г. - Брюксел
 Прилагане на тарифните квоти и другите квоти за внос на Съюза ***I
 Активни вещества, включително хлоротолурон
 Карбендазим за употреба в определени биоциди
 Равносметка след изборите за Европейски парламент
 Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.
 Влошаващото се положение с правата на човека в Алжир, по-специално случаят с журналиста Халед Драрени
 Положението в Етиопия
 Продължаващите нарушения на правата на човека в Беларус, по-специално убийството на Роман Бондаренко
 Ескалация на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешна необходимост от възобновяване на преговорите
 Премахване на митата върху определени продукти ***I
 Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия ***I
 Временни мерки във връзка с данъка върху добавената стойност за ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика в отговор на пандемията от COVID-19
 Правото на аборт в Полша
 Преглед на търговската политика на ЕС
Текстове (628 kb)
Правна информация - Политика за поверителност