Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Torsdag den 26. november 2020 - Bruxelles
 Anvendelse af Unionens toldkontingenter og andre importkontingenter ***I
 Aktivstoffer, herunder chlorotoluron
 Carbendazim til anvendelse i biocidholdige produkter
 Status over valget til Europa-Parlamentet
 Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 2018-2019
 Forværringen af menneskerettighedssituationen i Algeriet, navnlig sagen om journalist Khaled Drareni
 Situationen i Etiopien
 De fortsatte overtrædelser af menneskerettighederne i Hviderusland, navnlig mordet på Roman Bondarenko
 Voksende spændinger i Varosha efter Tyrkiets ulovlige handlinger og det presserende behov for at genoptage forhandlingerne
 Afskaffelse af told på visse varer ***I
 Generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ***I
 Midlertidige foranstaltninger vedrørende merværdiafgift på covid-19-vacciner og -medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik som følge af covid-19-pandemien
 Retten til abort i Polen
 Revision af EU's handelspolitik
Tekster (362 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik