Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 26 listopada 2020 r. - Bruksela
 Stosowanie unijnych kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych ***I
 Substancje czynne, w tym chlorotoluron
 Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: Karbendazym do stosowania w niektórych produktach biobójczych
 Ocena wyborów europejskich
 Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019
 Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Algierii, w szczególności sprawa dziennikarza Khaleda Drareniego
 Sytuacja w Etiopii
 Trwające łamanie praw człowieka na Białorusi, w szczególności morderstwo Ramana Bandarenki
 Eskalacja napięć w Waroszy w następstwie nielegalnych działań Turcji i pilna potrzeba wznowienia rozmów
 Zniesienie ceł na niektóre produkty ***I
 Generalne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ***I
 Środki tymczasowe w przypadku podatku od wartości dodanej w odniesieniu do szczepionek przeciwko COVID 19 i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w kierunku tej choroby w odpowiedzi na pandemię COVID 19
 Prawo do aborcji w Polsce
 Przegląd unijnej polityki handlowej
Teksty (379 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności