Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 26. novembra 2020 - Brusel
 Uplatňovanie colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie ***I
 Účinné látky vrátane chlorotolurónu
 Karbendazím na použitie v určitých biocídnych výrobkoch
 Hodnotenie európskych volieb
 Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019
 Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Alžírsku, najmä prípad novinára Chálida Dráriního
 Situácia v Etiópii
 Pokračujúce porušovanie ľudských práv v Bielorusku, najmä vražda Ramana Bandarenku
 Eskalácia napätia vo Varoši po nezákonných krokoch Turecka a naliehavá potreba obnoviť rozhovory
 Odstránenie ciel na určité výrobky ***I
 Všeobecné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska ***I
 Dočasné opatrenia týkajúce sa dane z pridanej hodnoty uplatniteľnej na vakcíny proti COVID-19 a na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro pre COVID-19, prijaté v reakcii na pandémiu COVID-19
 Právo na umelé prerušenie tehotenstva v Poľsku
 Preskúmanie obchodnej politiky EÚ
Texty (363 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia