Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 26 november 2020 - Bryssel
 Tillämpningen av unionens tullkvoter och andra importkvoter ***I
 Verksamma ämnen, inklusive klorotoluron
 Karbendazim för användning i vissa biocidprodukter
 Utvärdering av valen till Europaparlamentet
 Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019
 Den försämrade människorättssituationen i Algeriet, särskilt fallet med journalisten Khaled Drareni
 Situationen i Etiopien
 De fortsatta människorättskränkningarna i Belarus, särskilt mordet på Raman Bandarenka
 Ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av återupptagna samtal
 Avskaffande av tullar på vissa produkter ***I
 Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ***I
 Covid-19-pandemin: tillfälliga åtgärder avseende mervärdesskatt på covid-19-vacciner och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik
 Aborträtten i Polen
 Översyn av EU:s handelspolitik
Texter (368 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy