Kazalo 
Sprejeta besedila
Ponedeljek, 14. december 2020 - Bruselj
Okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ***II

Okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ***II
PDF 116kWORD 42k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2020 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 806/2014 in (EU) 2015/2365 ter direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU in (EU) 2017/1132 (09644/1/2020 – C9-0376/2020 – 2016/0365(COD))
P9_TA(2020)0338A9-0242/2020

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (09644/1/2020 – C9-0376/2020),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 29. marca 2017(1),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(2) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0856),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika,

–  ob upoštevanju člena 67 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0242/2020)

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 209, 30.6.2017, str. 28.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0301.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov