Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 15 декември 2020 г. - Брюксел
 Назначаване на член на Сметната палата - кандидат от Полша
 Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за Междуамериканската комисия за тропическа риба тон ***I
 Сключване на Споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване между ЕС и Япония ***
 Споразумение в областта на рибарството между ЕС и Мавритания: удължаване на срока на действие на Протокола ***
 Споразумение в областта на рибарството между ЕС и островите Кук: удължаване на действието на Протокола ***
 Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***II
 Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.) ***I
 Решение на Европейския парламент и на Съвета за упълномощаване на Комисията да гласува в подкрепа на увеличението на уставния капитал на Европейския инвестиционен фонд ***I
 Проект на коригиращ бюджет № 10 към общия бюджет за 2020 г.: Увеличение на бюджетните кредити за плащания и други корекции на разходите и приходите
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: официален контрол на граничния контролен пункт, през който стоките напускат Съюза, и на някои разпоредби относно транзита и претоварването
 Непредставяне на възражения срещу мярка за изпълнение: група вещества 4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол, етоксилиран
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: идентификационната маркировка, която да се използва за някои продукти от животински произход в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия
 Непредставяне на възражения срещу мярка за изпълнение: Международен счетоводен стандарт 39 и Международни стандарти за финансово отчитане 4, 7, 9 и 16
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: срокове за подаване на обобщени декларации за въвеждане и предварителни декларации за заминаване в случай на морски транспорт от и за Обединеното кралство, Англо нормандските острови и остров Ман
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: обновление от 2020 г. на таксономията, съдържаща се в регулаторните технически стандарти за единния електронен формат за отчитане
Текстове (114 kb)
Правна информация - Политика за поверителност