Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 15. prosince 2020 - Brusel
 Jmenování Marka Opioly členem Účetního dvora
 Opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky ***I
 Uzavření Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi EU a Japonskem ***
 Dohoda mezi ES a Mauritánií o partnerství v odvětví rybolovu: prodloužení platnosti protokolu ***
 Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu: prodloužení platnosti prováděcího protokolu ***
 Jakost vody určené k lidské spotřebě ***II
 Evropský rok železnice (2021) ***I
 Zmocnění Komise hlasovat pro navýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu ***I
 Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020 – Navýšení prostředků na platby a další úpravy výdajů a příjmů
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: Úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, a některá ustanovení týkající se tranzitu a překládky
 Nevyslovení námitky vůči prováděcímu opatření: Skupina látek 4 (1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: Identifikační označení, které se má používat pro některé produkty živočišného původu ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko
 Nevyslovení námitky vůči prováděcímu opatření: mezinárodní účetní standard IAS 39 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 a IFRS 16
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: lhůty pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží v případě námořní dopravy uskutečňované ze Spojeného království, z britských Normanských ostrovů a z Ostrova Man
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: Aktualizace taxonomie pro rok 2020 stanovené v regulačních technických normách pro jednotný elektronický formát pro podávání zpráv
Texty (74 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí