Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Tirsdag den 15. december 2020 - Bruxelles
 Udnævnelse af Marek Opiola til medlem af Revisionsretten
 Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i området for Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk ***I
 Indgåelse af aftalen om civilluftfartens sikkerhed mellem Den Europæiske Union og Japan ***
 Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mauretanien: forlængelse af protokollen ***
 Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Cookøerne: forlængelse af gennemførelsesprotokollen ***
 Kvaliteten af drikkevand ***II
 Europæisk år for jernbanetransport (2021) ***I
 Bemyndigelse af Kommissionen til at stemme for kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond ***I
 Ændringsbudget nr. 10/2020: Forhøjelse af betalingsbevillingerne samt andre justeringer af udgifter og indtægter
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Offentlig kontrol ved de grænsekontrolsteder, hvor varer forlader Unionens område, og visse bestemmelser om transit og omladning
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en gennemførelsesforanstaltning: stofgruppe 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Identifikationsmærke, der skal anvendes til visse animalske produkter i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en gennemførelsesforanstaltning: International regnskabsstandard 39 og International Financial Reporting Standard 4, 7, 9 og 16
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: frister for indgivelse af summariske indpassageangivelser og angivelser forud for afgang i forbindelse med søtransport fra og til Det Forenede Kongerige, Kanaløerne og Isle of Man
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: 2020-ajourføringen af den taksonomi, der er fastsat i de reguleringsmæssige tekniske standarder for det fælles elektroniske rapporteringsformat
Tekster (72 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik