Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Antradienis, 2020 m. gruodžio 15 d. - Briuselis
 Mareko Opiolos skyrimas Audito Rūmų nariu
 Amerikos tropinių tunų konvencijos rajone taikytinos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės ***I
 ES ir Japonijos susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos sudarymas ***
 EB ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarimas. Protokolo galiojimo pratęsimas ***
 ES ir Kuko Salų tausios žvejybos partnerystės susitarimas. Įgyvendinimo protokolo galiojimo pratęsimas ***
 Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė ***II
 Europos geležinkelių metai (2021 m.) ***I
 Komisijos įgaliojimas balsuoti už Europos investicijų fondo kapitalo padidinimą ***I
 Taisomojo biudžeto Nr. 10/2020 projektas. Mokėjimų asignavimų didinimas ir kiti išlaidų ir pajamų patikslinimai
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: oficialioji kontrolė pasienio kontrolės poste, per kurį prekės išvežamos iš Sąjungos, ir tam tikros tranzito ir perkrovimo nuostatos
 Neprieštaravimas įgyvendinimo priemonei: etoksilinto 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolio cheminių medžiagų grupė
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: identifikavimo ženklas, naudotinas Jungtinėje Karalystėje tam tikriems Šiaurės Airijoje pagamintiems gyvūninės kilmės produktams ženklinti
 Neprieštaravimas įgyvendinimo priemonei: 39-sis tarptautinis apskaitos standartas ir 4-asis, 7-asis, 9-asis ir 16-asis tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: prekių, vežamų jūra iš Jungtinės Karalystės, Normandijos salų ir Meno salos arba į jas, įvežimo bendrųjų deklaracijų ir išankstinių išvežimo deklaracijų pateikimo terminai
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato techniniuose reguliavimo standartuose nustatytos taksonomijos 2020 m. atnaujinimas
Tekstai (73 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika