Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Testi adottati
It-Tlieta, 15 ta' Diċembru 2020 - Brussell
 Ħatra proposta ta' Marek Opioła bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
 Miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll applikabbli fiż-żona tal-Konvenzjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali ***I
 Konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun dwar is-Sikurezza fl-Avjazzjoni Ċivili ***
 Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd KE/Mauritania: estensjoni tal-Protokoll ***
 Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli UE/Gżejjer Cook: estensjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni ***
 Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem ***II
 Sena Ewropea tal-Ferroviji (2021) ***I
 Awtorizzazzjoni lill-Kummissjoni biex tivvota favur iż-żieda fil-kapital tal-Fond Ewropew tal-Investiment ***I
 Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 10/2020: Żieda fl-approprjazzjonijiet ta' pagament u aġġustamenti oħra tan-nefqa u d-dħul
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: Kontrolli uffiċjali fil-post ta' kontroll fuq il-fruntiera minn fejn l-oġġetti jitilqu mill-Unjoni u ċerti dispożizzjonijiet dwar it-tranżitu u t-trażbord
 Ebda oġġezzjoni għal miżura ta' implimentazzjoni: Il-grupp ta' sustanzi 4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol, etossilati
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: marka ta' identifikazzjoni li għandha tintuża għal ċerti prodotti li joriġinaw mill-annimali fir-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta' Fuq
 Ebda oġġezzjoni għal miżura ta' implimentazzjoni: Istandard Internazzjonali tal-Kontabilità 39 u l-Istandards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 4, 7, 9 u 16
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: limiti ta' żmien għall-preżentazzjoni ta' dikjarazzjonijiet fil-qosor tad-dħul u dikjarazzjonijiet ta' qabel it-tluq f'każ ta' trasport bil-baħar mir-Renju Unit, iċ-Channel Islands u Isle of Man u lejhom
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: L-aġġornament tal-2020 tat-tassonomija stipulata fl-istandards tekniċi regolatorji għall-format elettroniku uniku għar-rappurtar
Testi (78 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza