Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 15 december 2020 - Brussel
 Voordracht van Marek Opiola voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer
 Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn ***I
 Sluiting van de Overeenkomst inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de EU en Japan ***
 Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Mauritanië: verlenging van het protocol ***
 Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU/Cookeilanden: verlenging van het protocol voor de tenuitvoerlegging ***
 Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***II
 Europees Jaar van de spoorwegen (2021) ***I
 Machtiging van de Commissie om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen ***I
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020: Verhoging van betalingskredieten en andere aanpassingen van de uitgaven en ontvangsten
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: officiële controles aan de grenscontrolepost waar goederen de Unie verlaten en bepaalde bepalingen inzake doorvoer en overlading
 Geen bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: de stofgroep 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, geëthoxyleerd
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: identificatiemerk dat voor bepaalde producten van dierlijke oorsprong moet worden gebruikt in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland
 Geen bezwaar tegen een uitvoeringsmaatregel: International Accounting Standard 39 en International Financial Reporting Standards 4, 7, 9 en 16
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: termijnen voor de indiening van summiere aangiften bij binnenbrengen en aangiften vóór vertrek bij vervoer over zee van en naar het Verenigd Koninkrijk, alsmede de Kanaaleilanden en het eiland Man
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: de bijwerking 2020 van de in de technische reguleringsnormen voor het uniforme elektronische verslagleggingsformaat vastgestelde taxonomie
Teksten (76 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid