Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 15 grudnia 2020 r. - Bruksela
 Nominacja Marka Opioły na członka Trybunału Obrachunkowego
 Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze objętym Konwencją ustanawiającą Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego ***I
 Zawarcie umowy między Unią Europejską a Japonią w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***
 Umowa partnerska w sprawie połowów między WE a Mauretanią: Przedłużenie obowiązywania Protokołu ***
 Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka: Przedłużenie obowiązywania Protokołu wykonawczego ***
 Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ***II
 Europejski Rok Kolei (2021) ***I
 Upoważnienie Komisji do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego ***I
 Projekt budżetu korygującego nr 10 do budżetu ogólnego na 2020 r. – Zwiększenie środków na płatności i inne dostosowania wydatków i dochodów
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: kontrole urzędowe w punkcie kontroli granicznej, w którym towary opuszczają Unię, oraz niektóre przepisy dotyczące tranzytu i przeładunku
 Brak sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia: grupa substancji 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol oksyetylenowany
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: Znak identyfikacyjny, który ma być stosowany w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39 oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 4, 7, 9 i 16
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: terminy składania przywozowych deklaracji skróconych i deklaracji poprzedzających wyprowadzenie w przypadku transportu drogą morską towarów z i do Zjednoczonego Królestwa, Wysp Normandzkich i Wyspy Man
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: dokonana w 2020 r. aktualizacja taksonomii określonej w regulacyjnych standardach technicznych na potrzeby jednolitego elektronicznego formatu raportowania
Teksty (76 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności