Indeks 
Usvojeni tekstovi
Utorak, 15. prosinca 2020. - Bruxelles
Predloženo imenovanje Mareka Opiole za člana Revizorskog suda
 Mjere upravljanja, očuvanja i kontrole primjenjive na području Konvencije Međuameričke komisije za tropsku tunu ***I
 Sklapanje Sporazuma o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između EU-a i Japana ***
 Sporazum o partnerstvu između EZ i Mauritanije: produljenje Protokola ***
 Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Cookovih Otoka: produljenje Protokola ***
 Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju ***II
 Europska godina željeznice (2021.) ***I
 Ovlaštenje Komisiji da glasa za povećanje kapitala Europskog investicijskog fonda ***I
 Nacrt izmjene proračuna br. 10/2020: Povećanje odobrenih sredstava za plaćanje i ostale prilagodbe rashoda i prihoda
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: Službene kontrole na graničnoj kontrolnoj postaji na kojoj roba napušta Uniju i određene odredbe o provozu i pretovaru
 Neulaganje prigovora na provedbenu mjeru: Skupina tvari 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksiliran
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: Identifikacijska oznaka koja se treba upotrebljavati za određene proizvode životinjskog podrijetla u Ujedinjenoj Kraljevini u pogledu Sjeverne Irske
 Neulaganje prigovora na provedbenu mjeru: Međunarodni računovodstveni standard 39 i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja 4, 7, 9 i 16
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: rokovi za podnošenje ulaznih skraćenih deklaracija i deklaracija prije otpreme u slučaju prijevoza morem kojemu je polazište ili odredište u Ujedinjenoj Kraljevini, Kanalskim otocima i Otoku Manu
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: Ažuriranje iz 2020. taksonomije utvrđene u regulatornim tehničkim standardima za jedinstveni elektronički format za izvještavanje

Predloženo imenovanje Mareka Opiole za člana Revizorskog suda
PDF 116kWORD 41k
Odluka Europskog parlamenta od 15. prosinca 2020. o predloženom imenovanju Mareka Opiole za člana Revizorskog suda (C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE))
P9_TA(2020)0339A9-0249/2020

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 286. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9-0350/2020),

–  uzimajući u obzir članak 129. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0249/2020),

A.  budući da se Vijeće pismom od 5. studenoga 2020. savjetovalo s Parlamentom u vezi s imenovanjem Mareka Opiole na funkciju člana Revizorskog suda;

B.  budući da je Odbor za proračunski nadzor ocijenio kvalifikacije predloženog kandidata, posebno u smislu uvjeta navedenih u članku 286. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

C.  budući da je u tom odboru 7. prosinca 2020. održano saslušanje kandidata tijekom kojeg je dao uvodnu izjavu te odgovarao na pitanja članova odbora;

1.  daje negativno mišljenje o prijedlogu Vijeća da se Mareka Opiolu imenuje članom Revizorskog suda i traži od Vijeća da povuče svoj prijedlog i da Parlamentu podnese novi;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i, radi obavijesti, Revizorskom sudu te drugim institucijama Europske unije i revizijskim institucijama država članica.


Mjere upravljanja, očuvanja i kontrole primjenjive na području Konvencije Međuameričke komisije za tropsku tunu ***I
PDF 126kWORD 40k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2020. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera upravljanja, očuvanja i kontrole primjenjivih na području Konvencije Međuameričke komisije za tropsku tunu i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/2007 (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))
P9_TA(2020)0340A9-0231/2020

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0308),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2 Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0203/2020),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 2. prosinca 2020.(1)

–  uzimajući u obzir članak 59. i članak 52. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A9-0231/2020),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. prosinca 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području Konvencije Međuameričke komisije za tropsku tunu i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/2007

P9_TC1-COD(2020)0139


(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2021/56.)

(1) Još nije objavljeno u Službenom listu


Sklapanje Sporazuma o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između EU-a i Japana ***
PDF 116kWORD 41k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2020. o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između Europske unije i Japana (09292/2020 – C9-0205/2020 – 2019/0275(NLE))
P9_TA(2020)0341A9-0239/2020

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog odluke Vijeća (09292/2020),

–  uzimajući u obzir Sporazum o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između Europske unije i Japana (15260/2019),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 100. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a)(v) i stavkom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0205/2020),

–  uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za promet i turizam (A9-0239/2020),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Japana.


Sporazum o partnerstvu između EZ i Mauritanije: produljenje Protokola ***
PDF 119kWORD 37k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2020. o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2020. (11260/20 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))
P9_TA(2020)0342A9-0244/2020

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (11260/20),

–  uzimajući u obzir Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2020. (11315/20),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0372/2020),

–  uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za proračune,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za ribarstvo (A9-0244/2020),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Islamske Republike Mauritanije.


Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Cookovih Otoka: produljenje Protokola ***
PDF 118kWORD 41k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2020. o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka (11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))
P9_TA(2020)0343A9-0243/2020

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (11262/20),

–  uzimajući u obzir Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka (11271/20),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43., člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) podtočkom v. te člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0368/2020),

–  uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za proračune,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za ribarstvo (A9-0243/2020),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Cookovih Otoka.


Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju ***II
PDF 127kWORD 45k
Rezolucija
Prilog
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2020. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja češkog Zastupničkog doma, Irskog parlamenta, austrijskog Saveznog vijeća i Zastupničkog doma Ujedinjene Kraljevine podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 12. srpnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 16. svibnja 2018.(2),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju(3) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0753),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je nadležni odbor odobrio u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članak 67. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A9-0241/2020),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

3.  utvrđuje da je akt usvojen u skladu sa stajalištem Vijeća;

4.  nalaže svojem predsjedniku da u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniraju Europske unije potpiše akt s predsjednikom Vijeća;

5.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

IZJAVA KOMISIJE O DELEGIRANIM AKTIMA U OKVIRU DIREKTIVE O VODI ZA PIĆE

Komisija iskazuje žaljenje zbog odluke suzakonodavaca da ograniče njezine ovlasti u pogledu izmjene prilogâ revidirane Direktive o vodi za piće na Prilog III. jer je Komisija u svojem prvotnom prijedlogu zatražila ovlast da izmijeni priloge od I. do IV.(4).

Posebno iskazuje žaljenje zbog toga što se suzakonodavci nisu složili s davanjem ovlasti za izmjenu Priloga II., koja je osobito potrebna zbog potrebe za ažuriranjem zahtjeva za praćenje utvrđenih u Prilogu II. s obzirom na znanstveni i tehnički napredak.

IZJAVA KOMISIJE O POSTUPKU DONOŠENJA PROVEDBENIH AKATA

Komisija ističe da je pozivanje na točku (b) drugoga podstavka članka 5. stavka 4. bez odgovarajućeg obrazloženja suprotno tekstu i duhu Uredbe (EU) br. 182/2011.(5) Ta se odredba primjenjuje samo ako postoji posebna potreba odstupanja od načelnog pravila prema kojem Komisija može donijeti nacrt provedbenog akta kada mišljenje nije dano. Budući da je to iznimka od općeg pravila utvrđenog člankom 5. stavkom 4., ne može se jednostavno smatrati „diskrecijskom ovlasti” zakonodavca, već se mora restriktivno tumačiti i stoga obrazložiti.

(1) SL C 367, 10.10.2018., str. 107.
(2) SL C 361, 5.10.2018., str. 46.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0320.
(4) COM(2017)0753.
(5) SL L 55, 28.2.2011., str. 13.


Europska godina željeznice (2021.) ***I
PDF 127kWORD 42k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2020. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini željeznice (2021.) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))
P9_TA(2020)0345A9-0191/2020

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0078),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 91. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C9-0076/2020),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 16. srpnja 2020.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog odbora regija od 14. listopada 2020.(2),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 18. studenoga 2020. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za regionalni razvoj i mišljenje Odbora za kulturu i obrazovanje,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam (A9-0191/2020),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. prosinca 2020. radi donošenja Odluke (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini željeznice (2021.)

P9_TC1-COD(2020)0035


(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Odluci (EU) 2020/2228.)

(1) SL C 364, 28.10.2020., str. 149.
(2) Još nije objavljeno u Službenom listu.


Ovlaštenje Komisiji da glasa za povećanje kapitala Europskog investicijskog fonda ***I
PDF 125kWORD 41k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2020. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju Komisije da glasa za povećanje kapitala Europskog investicijskog fonda (COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD))
P9_TA(2020)0346A9-0253/2020

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0774),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 173. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C9-0378/2020),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9‑0253/2020),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. prosinca 2020. radi donošenja Odluke (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju Komisije da glasa za povećanje odobrenog kapitala Europskog investicijskog fonda

P9_TC1-COD(2020)0343


(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Odluci (EU) 2021/8.)


Nacrt izmjene proračuna br. 10/2020: Povećanje odobrenih sredstava za plaćanje i ostale prilagodbe rashoda i prihoda
PDF 128kWORD 43k
Rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2020. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 10/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. – Povećanje odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranim predviđanjima rashoda i ostalim prilagodbama rashoda i prihoda (13643/2020 – C9-0395/2020 – 2020/0298(BUD))
P9_TA(2020)0347A9-0252/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(1), a posebno njezin članak 44.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. konačno donesen 27. studenoga 2019.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3) (Uredba o VFO-u),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 10/2020, koji je Komisija usvojila 9. listopada 2020. (COM(2020)0962),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 10/2020 koje je Vijeće usvojilo 8. prosinca 2020. i proslijedilo Europskom parlamentu 9. prosinca 2020. (13643/2020 – C9-0395/2020),

–  uzimajući u obzir članke 94. i 96. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9‑0252/2020),

A.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 10/2020 povećati razinu odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranom prognozom i nakon uzimanja u obzir preraspodjele predložene u „globalnom prijenosu” (DEC 16/2020), uskladiti prihodovnu stranu kako bi se uključio učinak tečajnih razlika i dodatnih naplaćenih novčanih kazni te uključiti u proračun manja usklađenja rashoda, koja se odnose na razinu odobrenih sredstava za Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i neke decentralizirane agencije (ESMA, EIOPA, EBA i ELA),

B.  budući da je u nacrtu izmjene proračuna br. 10/2020 predloženo ukupno povećanje odobrenih sredstava za plaćanje u iznosu od 1 569,3 milijuna EUR, koje se odnosi se na naslove 1.a „Konkurentnost za rast i zapošljavanje”, 1.b „Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija”, 2. „Održivi rast – prirodni resursi” i 4. „Globalna Europa”,

C.  budući da će odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 93,8 milijuna EUR pomoći da Instrument kreditnog jamstva u okviru programa COSME ispuni svoje obveze u pogledu pružanja potpore MSP-ovima pogođenima gospodarskim posljedicama krize uzrokovane bolešću COVID-19,

D.  budući da će se pomoću 750 milijuna EUR dodatnih odobrenih sredstava za plaćanje u okviru EPFRR-a posebno financirati jednokratna plaćanja za pomoć poljoprivrednicima i malim i srednjim poljoprivrednim poduzećima pogođenima krizom zbog pandemije bolesti COVID-19,

E.  budući da će se odobrenim sredstvima za plaćanje u iznosu od 586 milijuna EUR poduprijeti globalni odgovor EU-a za pomoć partnerskim zemljama preko Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), Europskog instrumenta za susjedstvo (ENI) i Instrumenta za razvojnu suradnju (DCI),

F.  budući da su pomnom revizijom izvršenja proračuna decentraliziranih agencija utvrđene uštede kojima se doprinosi smanjenju odobrenih sredstava za plaćanje za 9,1 milijun EUR,

G.  budući da su novčane kazne i penali u iznosu od 128 milijuna EUR naplaćeni do kraja rujna 2020. pridonijeli smanjenju doprinosa država članica proračunu Unije iz vlastitih sredstava,

H.  budući da je predloženi ukupni učinak nacrta izmjene proračuna br. 10/2020 na prihodovnoj strani smanjenje drugih prihoda za 588 milijuna EUR, što je uravnoteženo odgovarajućim povećanjem doprinosa na temelju BND-a,

1.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 10/2020 koji je podnijela Komisija, a koji je namijenjen, u kontekstu krize uzrokovane bolešću COVID-19, osiguravanju dodatnih odobrenih sredstava za plaćanje u iznosu od 1 569,3 milijuna EUR nakon uzimanja u obzir preraspodjele predložene u „globalnom prijenosu”, usklađivanju prihodovne strane i uključivanju u proračun manja usklađenja rashoda;

2.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 10/2020;

3.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 9/2020 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(2) SL L 57, 27.2.2020.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.


Neulaganje prigovora na delegirani akt: Službene kontrole na graničnoj kontrolnoj postaji na kojoj roba napušta Uniju i određene odredbe o provozu i pretovaru
PDF 124kWORD 40k
Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu (EU) 2019/2124 Komisije od 29. listopada 2020. u pogledu službenih kontrola na graničnoj kontrolnoj postaji na kojoj roba napušta Uniju i određenih odredaba o provozu i pretovaru (C(2020)07418 – 2020/2855(DEA))
P9_TA(2020)0348B9-0420/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije od 29. listopada 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2019/2124 u pogledu službenih kontrola na graničnoj kontrolnoj postaji na kojoj roba napušta Uniju i određenih odredaba o provozu i pretovaru (C(2020)07418),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 6. studenog 2020. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi da neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 2. prosinca 2020.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama)(1), a posebno njezin članak 51. stavak 1. točke (b) i (d) te članak 144. stavak 6.,

–  uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke koju je podnio Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir da nisu uloženi nikakvi prigovori tijekom razdoblja utvrđenog u članku 111. stavku 6. trećoj i četvrtoj alineji Poslovnika, koje je isteklo 15. prosinca 2020.,

A.  budući da se Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/2124(2) utvrđuju pravila na temelju kojih nadležna tijela država članica(3) provode službene kontrole pošiljaka životinja i robe u provozu, pretovaru i daljnjem prijevozu kroz Uniju;

B.  budući da se člankom 51. stavkom 1. točkama (b) i (d) Uredbe (EU) 2017/625 Komisija ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u vezi s pravilima za utvrđivanje rokova i postupaka za provedbu provjera dokumentacije i, prema potrebi, provjera identiteta i fizičkih provjera kategorija životinja i robe koje podliježu službenim kontrolama predviđenima u članku 47. stavku 1. te uredbe, a koje se u Uniju unose morskim putem ili zračnim prijevozom iz treće zemlje, ako se te životinje ili roba premještaju s plovila ili zrakoplova te se pod carinskim nadzorom prevoze u drugo plovilo ili zrakoplov u istoj luci ili zračnoj luci radi pripreme za daljnje putovanje („pretovarene pošiljke”) te s pravilima za utvrđivanje slučajeva i uvjeta pod kojima se prijevoz pošiljaka kategorija životinja i robe iz članka 47. stavka 1. te uredbe može odobriti i određenih službenih kontrola koje se moraju provoditi nad takvim pošiljkama na graničnim kontrolnim postajama, uključujući slučajeve i uvjete skladištenja robe u posebno odobrenim carinskim skladištima ili u slobodnim zonama;

C.  budući da je 29. listopada 2020. Komisija proslijedila Parlamentu Delegiranu uredbu, čime je otvoren dvomjesečni rok za nadzor u kojem Parlament može uložiti prigovor na tu delegiranu uredbu;

D.  budući da se, među ostalim, Delegiranom uredbom uvodi fleksibilnost u upravljanju službenim kontrolama koje prolaze kroz Veliku Britaniju iz države članice u Irsku i obratno („kopneni most”), čime se omogućuje upotreba nacionalnih sustava za upravljanje informacijama te se doprinosi smanjenju administrativnog opterećenja za predmetne države članice;

E.  budući da bi Delegirana uredba trebala hitno stupiti na snagu i primjenjivati se od 1. siječnja 2021. kako bi se osiguralo da mjere predviđene tom uredbom proizvode učinke nakon što 31. prosinca 2020. završi prijelazno razdoblje iz Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 95, 7.4.2017., str. 1.
(2) Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2124 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za službene kontrole pošiljaka životinja i robe u provozu, pretovaru i daljnjem prijevozu kroz Uniju i o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 798/2008, (EZ) br. 1251/2008, (EZ) br. 119/2009, (EU) br. 206/2010, (EU) br. 605/2010, (EU) br. 142/2011, (EU) br. 28/2012, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/759 i Odluke Komisije 2007/777/EZ (SL L 321, 12.12.2019., str. 73.).
(3) U skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno s člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj / Sjevernoj Irskoj u vezi s Prilogom 2. tom protokolu, ova se Uredba primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom.


Neulaganje prigovora na provedbenu mjeru: Skupina tvari 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksiliran
PDF 127kWORD 43k
Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Nacrt uredbe Komisije o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu skupine tvari 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksiliran (obuhvaćajući točno definirane tvari i tvari nepoznatog ili promjenjivog sastava, složene reakcijske proizvode ili biološke materijale, polimere i homologne tvari) (D070073/02 – 2020/2898(RPS))
P9_TA(2020)0349B9-0408/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt uredbe Komisije o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu skupine tvari 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksiliran (obuhvaćajući točno definirane tvari i tvari nepoznatog ili promjenjivog sastava, složene reakcijske proizvode ili biološke materijale, polimere i homologne tvari) (D070073/02),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ(1), a posebno njezine članke 58. i 131.,

–  uzimajući u obzir mišljenje od 20. studenoga 2020. koje je donio odbor naveden u članku 133. gore navedene Uredbe,

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 23. studenoga 2020. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na nacrt uredbe,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 2. prosinca 2020.,

–  uzimajući u obzir članak 5.a stavak 3. Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji(2),

–  uzimajući u obzir članak 112. stavak 4. točku (d) i članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke koju je podnio Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir da nisu uloženi nikakvi prigovori tijekom razdoblja utvrđenog u članku 111. stavku 6. trećoj i četvrtoj alineji Poslovnika, koje je isteklo 15. prosinca 2020.,

A.  budući da skupina tvari 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksiliran („skupina tvari”) ispunjava kriterije iz članka 57. točke (f) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 te je uvrštena u Prilog XIV. toj uredbi; budući da je najkasniji datum primjene za navedenu skupinu tvari bio 4. srpnja 2019., a kao datum povlačenja određen je 4. siječnja 2021.;

B.  budući da se ta skupina tvari upotrebljava za proizvodnju in vitro dijagnostičkih kompleta te u razvoju cjepiva za borbu protiv bolesti COVID-19, a mogla bi se upotrebljavati i u proizvodnji tih cjepiva; budući da je stoga ključno osigurati da se navedena skupina tvari može nastaviti upotrebljavati u posebne svrhe, za dijagnostiku, liječenje ili prevenciju bolesti COVID-19 nakon 4. siječnja 2021., kao iznimna mjera za zaštitu javnog zdravlja;

C.  budući da je 27. studenoga 2020. Komisija proslijedila Parlamentu Nacrt uredbe Komisije, čime je započeo rok za nadzor u kojem Parlament može uložiti prigovor na tu uredbu;

D.  budući da se, među ostalim, Nacrtom uredbe Komisije uvodi odgoda najkasnijeg datuma primjene za tu skupinu tvari na 18 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe kako bi se omogućila priprema zahtjeva za davanje autorizacije za određene uporabe te se, u skladu s tim, odgađa i datum povlačenja za tu skupinu tvari na 36 mjeseci nakon njezina stupanja na snagu;

E.  budući da bi Nacrt uredbe Komisije trebao hitno stupiti na snagu i primjenjivati se retroaktivno od 4. srpnja 2019. kako bi se izbjegao prekid razdoblja tijekom kojeg se valjano mogu podnijeti zahtjevi za uporabe navedene skupine tvari za istraživanje, razvoj i proizvodnju lijekova, medicinskih proizvoda ili pribora za medicinske proizvode, uključujući in vitro dijagnostičke medicinske proizvode, radi njihove uporabe u dijagnosticiranju, liječenju ili prevenciji bolesti COVID-19 i uporabe u takvim medicinskim proizvodima ili priboru tako da je uporaba obuhvaćena člankom 56. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

F.  budući da se ova Odluka donosi kao iznimna mjera za zaštitu javnog zdravlja kako bi se osiguralo da se navedena skupina tvari može nastaviti upotrebljavati u posebne svrhe, za dijagnosticiranje, liječenje ili prevenciju bolesti COVID-19 nakon 4. siječnja 2021.;

1.  izjavljuje da neće ulagati prigovor na Nacrt uredbe Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Komisiji i, radi obavijesti, Vijeću.

(1) SL L 396, 30.12.2006., str. 1.
(2) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.


Neulaganje prigovora na delegirani akt: Identifikacijska oznaka koja se treba upotrebljavati za određene proizvode životinjskog podrijetla u Ujedinjenoj Kraljevini u pogledu Sjeverne Irske
PDF 122kWORD 39k
Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 7. prosinca 2020. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu identifikacijske oznake koja se treba upotrebljavati za određene proizvode životinjskog podrijetla u Ujedinjenoj Kraljevini u pogledu Sjeverne Irske, (C(2020)08765 – 2020/2907(DEA))
P9_TA(2020)0350B9-0423/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije od 7. prosinca 2020. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu identifikacijske oznake koja se treba upotrebljavati za određene proizvode životinjskog podrijetla u Ujedinjenoj Kraljevini u pogledu Sjeverne Irske (C(2020)08765),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 7. prosinca 2020. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 11. prosinca 2020.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla(1), a posebno njezin članak 10. stavak 1. i članak 11.a stavak 6.,

–  uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke koju je podnio Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir da nisu uloženi nikakvi prigovori tijekom razdoblja utvrđenog u članku 111. stavku 6. trećoj i četvrtoj alineji Poslovnika, koje je isteklo 15. prosinca 2020.,

A.  budući da se Uredbom (EZ) br. 853/2004 utvrđuju određena higijenska pravila za hranu životinjskog podrijetla za subjekte u poslovanju s hranom te da se posebno u Prilogu II. toj Uredbi nalaze zahtjevi u pogledu identifikacijske oznake koju subjekti u poslovanju s hranom moraju staviti na određene proizvode životinjskog podrijetla, uključujući zahtjeve u pogledu oznaka zemalja koje će upotrebljavati države članice i treće zemlje;

B.  budući da u skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (Sporazum o povlačenju), a posebno člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj u vezi s Prilogom 2. tom protokolu, Uredba (EZ) br. 853/2004 i akti Komisije koji se na njoj temelje i dalje se primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom nakon isteka prijelaznog razdoblja; budući da je zbog toga potrebno izmijeniti zahtjeve utvrđene u Prilogu II. toj Uredbi u pogledu identifikacijske oznake koju bi trebalo upotrebljavati u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom;

C.  budući da je 7. prosinca 2020. Komisija proslijedila Parlamentu Delegiranu uredbu, čime je otvoren dvomjesečni rok za nadzor u kojem Parlament može uložiti prigovor na tu delegiranu uredbu;

D.  budući da se Delegiranom uredbom prilagođava identifikacijska oznaka koja se stavlja na proizvode životinjskog podrijetla proizvedene u Sjevernoj Irskoj;

E.  budući da bi se Delegirana uredba trebala primjenjivati od 1. siječnja 2021. kako bi se osiguralo da mjere predviđene tom uredbom stupe na snagu nakon prijelaznog razdoblja iz Sporazuma o povlačenju 31. prosinca 2020.;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 139, 30.4.2004., str. 55.


Neulaganje prigovora na provedbenu mjeru: Međunarodni računovodstveni standard 39 i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja 4, 7, 9 i 16
PDF 126kWORD 43k
Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na nacrt Uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog računovodstvenog standarda 39 i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 4, 7, 9 i 16 (D069602/01 – 2020/2851(RPS))
P9_TA(2020)0351B9-0406/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt uredbe Komisije (D069602/01),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda(1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

–  uzimajući u obzir mišljenje od 26. listopada 2020. koje je iznio odbor za računovodstvenu regulativu naveden u članku 6. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1606/2002,

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 28. listopada 2020. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na nacrt uredbe,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 2. prosinca 2020.,

–  uzimajući u obzir članak 5.a Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji(2),

–  uzimajući u obzir članak 112. stavak 4. točku (d) i članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir da nisu uloženi nikakvi prigovori tijekom razdoblja utvrđenog u članku 111. stavku 6. trećoj i četvrtoj alineji Poslovnika, koje je isteklo 15. prosinca 2020.,

A.  budući da je Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) 27. kolovoza 2020. objavio izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 39 i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 4, 7, 9 i 16; budući da je svrha tih izmjena pružiti opće olakšice u vezi sa zamjenskom međubankovnom ponudbenom kamatnom stopom (IBOR) 2. faze; budući da se predložene izmjene odnose na posljedice u pogledu financijskog izvještavanja koje stvarna zamjena referentne kamatne stope ima na izmjene financijskih instrumenata (promjene vrijednosti) i na računovodstvo zaštite od rizika te da se njima sprečavaju neželjeni računovodstveni učinci na vrednovanje (ili prestanak priznavanja) financijskih instrumenata i ugovora o najmu te na prekid odnosa zaštite od rizika zbog regulatorne zamjene referentnih stopa; budući da će bez predloženih izmjena poduzeća vjerojatno odmah morati priznati promjene vrijednosti u dobiti ili gubitku ili pak prekinuti odnose zaštite od rizika čak i ako nisu promijenila svoju strategiju upravljanja rizikom; budući da je Komisija apelirala na Odbor za međunarodne računovodstvene standarde da ubrza objavu predloženih izmjena kako bi ih Unija mogla pravovremeno podržati;

B.  budući da je Europska savjetodavna skupina za financijsko izvještavanje (EFRAG) 14. rujna 2020. Komisiji savjetovala da odobri te izmjene;

C.  budući da je Komisija došla do zaključka da tumačenje ispunjava tehničke kriterije za usvajanje iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i tvrdi da bi se tim predloženim izmjenama izbjegao mogući prekid odnosa zaštite od rizika koji proizlazi iz nesigurnosti povezane s promjenom IBOR-a tako da se financijskim izvještajima urađenima prema MSFI-ju može na odgovarajući način prikazati učinak upravljanja rizikom i spriječiti neopravdana volatilnost dobiti ili gubitka;

D.  budući da je IASB odredio da izmjene stupaju na snagu 1. siječnja 2021., a dopuštena je i ranija primjena; budući da financijske institucije koje podliježu računovodstvenim normama MSFI-ja i IAS-a ne mogu za svoje financijske izvještaje za 2020. koristiti tretman u skladu s tim predloženim izmjenama prije nego što se one odobre i objave; budući da bi se poduzeća Unije našla u nepovoljnom položaju u odnosu na konkurenciju u drugim jurisdikcijama kad se ne bi mogla koristiti olakšicama iz tih izmjena; budući da bi predložene izmjene stoga trebalo odobriti i objaviti prije kraja prosinca 2020. kako bi se mogle primjenjivati na financijska razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. ili prije ili poslije tog datuma;

1.  izjavljuje da neće ulagati prigovor na nacrt Uredbe Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Komisiji i, radi obavijesti, Vijeću.

(1) SL L 243, 11.9.2002., str. 1.
(2) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.


Neulaganje prigovora na delegirani akt: rokovi za podnošenje ulaznih skraćenih deklaracija i deklaracija prije otpreme u slučaju prijevoza morem kojemu je polazište ili odredište u Ujedinjenoj Kraljevini, Kanalskim otocima i Otoku Manu
PDF 123kWORD 42k
Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 20. studenoga 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 u pogledu rokova za podnošenje ulaznih skraćenih deklaracija i deklaracija prije otpreme u slučaju prijevoza morem kojemu je polazište ili odredište u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, Kanalskim otocima i Otoku Manu (C(2020)08072 – 2020/2890(DEA))
P9_TA(2020)0352B9-0417/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2020)08072),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 26. studenoga 2020. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 2. prosinca 2020.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije(1), a posebno njezine članke 131. točku (b), članak 265. točku (a) te članak 284. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije(2),

–  uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača,

–  uzimajući u obzir da nisu uloženi nikakvi prigovori tijekom razdoblja utvrđenog u članku 111. stavku 6. trećoj i četvrtoj alineji Poslovnika, koje je isteklo 15. prosinca 2020.,

A.  budući da se delegiranom uredbom utvrđuju rokovi u okviru kojih gospodarski subjekti moraju carinskim tijelima država članica dostaviti određene podatke o sigurnosti i zaštiti kretanja robe morem s podrijetlom ili odredištem u Ujedinjenoj Kraljevini;

B.  budući da pregovori o budućem trgovinskom sporazumu s Ujedinjenom Kraljevinom do datuma odobrenja delegirane uredbe nisu rezultirali sporazumom o ukidanju obveze podnošenja naprednih sigurnosnih podataka o robi koja će se kretati morem i koja ima porijeklo ili odredište u Ujedinjenoj Kraljevini;

C.  budući da je u tu svrhu 19. prosinca 2018. Komisija donijela delegiranu uredbu(3) u svrhu pripreme na eventualnu situaciju nepostizanja sporazuma o urednom povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Unije, iako je sklapanjem sporazuma o povlačenju taj tekst postao suvišan;

D.  budući da bi delegirana uredba trebala stupiti na snagu što je prije moguće kako bi se osigurao neometan rad carinske uprave i gospodarskih subjekata na dnevnoj bazi nakon kraja prijelaznog razdoblja;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 269, 10.10.2013., str. 1.
(2) SL L 343, 29.12.2015., str. 1.
(3) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/334 od 19. prosinca 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 u pogledu rokova za podnošenje ulaznih skraćenih deklaracija i deklaracija prije otpreme u slučaju prijevoza morem kojemu je polazište ili odredište u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, Kanalskim otocima i Otoku Manu (SL L 60, 28.2.2019., str. 1.).


Neulaganje prigovora na delegirani akt: Ažuriranje iz 2020. taksonomije utvrđene u regulatornim tehničkim standardima za jedinstveni elektronički format za izvještavanje
PDF 122kWORD 40k
Odluka Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 6. studenoga 2020. o izmjenama Delegirane uredbe (EU) 2019/815 u pogledu ažuriranja iz 2020. taksonomije utvrđene u regulatornim tehničkim standardima za jedinstveni elektronički format za izvještavanje (C(2020)7523 – 2020/2865(DEA))
P9_TA(2020)0353B9-0418/2020

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2020)7523),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 18. studenoga 2020. kojim od Parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja upućeno predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 4. prosinca 2020.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ(1), a posebno njezin članak 4. stavak 7.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ(2), a posebno njezin članak 13. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir nacrt regulatornih tehničkih standarda koji je 18. lipnja 2020. Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji,

–  uzimajući u obzir članak 111. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za pravna pitanja,

–  uzimajući u obzir da nisu uloženi nikakvi prigovori tijekom razdoblja utvrđenog u članku 111. stavku 6. trećoj i četvrtoj alineji Poslovnika, koje je isteklo 15. prosinca 2020.,

A.  budući da se Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/815 utvrđuje jedinstveni elektronički format za izvještavanje iz članka 4. stavka 7. Direktive 2004/109/EZ u kojem izdavatelji trebaju sastavljati godišnje financijske izvještaje;

B.  budući da se glavna taksonomija za jedinstveni elektronički format za izvještavanje temelji na taksonomiji Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i da je dopunjava; budući da zaklada za MSFI svake godine ažurira taksonomiju MSFI-ja kako bi u obzir uzela, među ostalim, objavljivanje novih ili izmjene postojećih MSFI-ja, analizu informacija koje se obično prenose u praksi i poboljšanja općeg sadržaja te taksonomije ili tehnologije koja se upotrebljava;

C.  budući da je Delegiranom uredbom Komisije od 6. studenoga 2020. predviđeno da će se ona primjenjivati na godišnje financijske izvještaje koji sadržavaju financijske izvještaje za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2021. ili nakon tog datuma; budući da će izdavatelji moći usvojiti taksonomiju navedenu u toj Uredbi za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2020. ili nakon tog datuma;

D.  budući da Parlament i Vijeće mogu u roku od tri mjeseca od priopćenja delegiranog akta uložiti prigovor na taj akt;

E.  budući da im je Komisija 6. studenoga 2020. proslijedila delegirani akt te će stoga rok od tri mjeseca za eventualne prigovore Parlamenta ili Vijeća isteći nakon 1. siječnja 2021., predviđenog datuma stupanja na snagu delegiranog akta;

F.  budući da nema razloga za ulaganje prigovora na taj delegirani akt;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 390, 31.12.2004., str. 38.
(2) –SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti