Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 16. joulukuuta 2020 - Bryssel
 Siirtymäsäännökset maaseuturahaston ja maataloustukirahaston tukea varten vuosina 2021 ja 2022 ***I
 Lisämäärärahat covid-19-pandemian yhteydessä: REACT-EU-väline ***I
 Asetus unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita ***II
 Neuvoston asetus vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta ***
 Toimielinten välinen sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi
 Euroopan uusi pk-yritysstrategia
Tekstit (251 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö