Ar ais 
 Ar aghaidh 
PVTACRE
Téacsanna atá glactha
Dé Céadaoin, 16 Nollaig 2020 - Brussels
 Forálacha idirthréimhseacha le haghaidh tacaíocht ó CETFT agus ó CERT sna blianta 2021 agus 2022 ***I
 Acmhainní breise i gcomhthéacs phaindéim COVID-19: REACT-EU ***I
 Rialachán maidir le buiséad an Aontais a chosaint i gcás easnaimh ghinearálaithe maidir leis an smacht reachta sna Ballstáit ***II
 Rialachán ón gComhairle lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2021 go 2027 ***
 Comhaontú Idirinstitiúideach maidir leis an smacht buiséadach, le comhar in ábhair bhuiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais, agus maidir le hacmhainní dílse nua, lena n-áirítear treochlár i dtreo acmhainní dílse nua a thabhairt isteach
 Straitéis nua do FBManna Eorpacha
Téacsanna (271 kb)
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais