Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2020 m. gruodžio 16 d. - Briuselis
 Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš EŽŪFKP ir EŽŪGF ***I
 Papildomi ištekliai COVID-19 pandemijos kontekste (REACT-EU) ***I
 Reglamentas dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų ***II
 Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ***
 Tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires siekiant nustatyti naujus nuosavus išteklius
 Nauja Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirta strategija
Tekstai (242 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika