Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2020. gada 16. decembris - Brisele
 Pārejas noteikumi ELFLA un ELGF atbalstam 2021. un 2022. gadā ***I
 Papildu resursi Covid-19 pandēmijas kontekstā: REACT-EU ***I
 Regula par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs ***II
 Padomes regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam ***
 Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp ceļvedi uz jaunu pašu resursu ieviešanu
 Jauna Eiropas MVU stratēģija
Teksti (240 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika