Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 16 december 2020 - Brussel
 Overgangsbepalingen voor de steun uit het Elfpo en uit het ELGF in 2021 en 2022 ***I
 Extra middelen in de context van de COVID-19-pandemie: React-EU ***I
 Verordening inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten ***II
 Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 ***
 Interinstitutioneel Akkoord betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen
 Een nieuwe strategie voor Europese kmo's
Teksten (258 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid