Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 16 decembrie 2020 - Bruxelles
 Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 ***I
 Resursele suplimentare în contextul pandemiei de COVID-19: REACT-EU ***I
 Regulamentul privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***II
 Regulamentul Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 ***
 Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii
 O nouă strategie pentru IMM-urile europene
Texte (263 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate