Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 16. december 2020 - Bruselj
 Prehodne določbe za podporo iz EKSRP in EKJS v letih 2021 in 2022 ***I
 Dodatni viri v okviru pandemije COVID-19: REACT-EU ***I
 Uredba o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah ***II
 Uredba Sveta o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 ***
 Medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju ter novih virih lastnih sredstev, vključno s časovnim načrtom za uvedbo novih virov lastnih sredstev
 Nova strategija za evropska mala in srednja podjetja
Besedila (228 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov