Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 16 december 2020 - Bryssel
 Övergångsbestämmelser för stöd från Ejflu och från EGFJ under 2021 och 2022 ***I
 Ytterligare medel i samband med covid-19-pandemin: React-EU ***I
 Förordningen om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***II
 Rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021-2027 ***
 Interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel
 En ny strategi för europeiska små och medelstora företag
Texter (250 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy