Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 17. prosince 2020 - Brusel
 VFR, podmíněnost v oblasti právního státu a vlastní zdroje
 Provádění nařízení Dublin III
 Provádění směrnice o navracení
 Spolupráce OLAFu s Úřadem evropského veřejného žalobce a účelnost vyšetřování OLAFu ***II
 Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí ***I
 Geneticky modifikovaná sója MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
 Geneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411
 Geneticky modifikovaná kukuřice MIR604 (SYNIR6Ø4-5)
 Geneticky modifikovaná kukuřice MON 88017 (MON-88Ø17-3)
 Geneticky modifikovaná kukuřice MON 89034 (MON-89Ø34-3)
 Evropská občanská iniciativa „Minority SafePack
 Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci
 Udržitelná správa a řízení společností
 Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
 Akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 ***I
 Nucená práce a situace Ujgurů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang
 Írán, zejména případ laureátky Sacharovovy ceny za rok 2012 Nasrín Sotúdeové
 Provádění právních předpisů EU týkajících se vody
 Strategie bezpečnostní unie EU
 Nutnost sestavit Radu ve složení pro rovnost pohlaví
 Změny jednacího řádu s cílem zajistit fungování Parlamentu za mimořádných okolností
 P9_TA(2020)0381
 Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
 Jednání Petičního výboru v průběhu roku 2019
Texty (952 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí