Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Torsdag den 17. december 2020 - Bruxelles
 FFR, konditionalitet i tilknytning til retsstatsprincippet og egne indtægter
 Gennemførelse af Dublin III-forordningen
 Gennemførelsen af tilbagesendelsesdirektivet
 OLAF's samarbejde med EPPO og effektiviteten af OLAF's undersøgelser ***II
 Generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser ***I
 Genetisk modificerede sojabønne MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
 Genetisk modificeret MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af de enkelte transformationsbegivenheder MON 87427, MON 89034, MIR162 og MON 87411
 Genetisk modificeret majs MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
 Genetisk modificeret MON 88017-majs (MON-88Ø17-3)
 Genetisk modificeret MON 89034-majs (MON-89Ø34-3)
 Europæisk Borgerinitiativ "Minority SafePack"
 Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling
 Bæredygtig virksomhedsledelse
 Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed
 EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 ***I
 Tvangsarbejde og situationen for uygurerne i den autonome region Xinjiang Uyghur
 Iran, særlig sagen vedrørende 2012-Sakharov-prismodtageren Nasrin Sotoudeh
 Gennemførelse af EU's vandlovgivning
 Strategien for EU's sikkerhedsunion
 Behovet for en særlig rådssammensætning om ligestilling mellem kønnene
 Ændringer af forretningsordenen med henblik på at sikre Parlamentets funktionsmåde under ekstraordinære omstændigheder
 Visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til forbindelsen under Kanalen ***I
 EU-strategien for tilpasning til klimaændringer
 Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2019
Tekster (893 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik