Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 17. detsember 2020 - Brüssel
 Mitmeaastane finantsraamistik, õigusriigi tingimus ja omavahendid
 Dublini III määruse rakendamine
 Tagasisaatmisdirektiivi rakendamisaruanne
 OLAFi koostöö Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkus ***II
 Eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes ***I
 Geneetiliselt muundatud sojauba MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
 Geneetiliselt muundatud mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm MON 87427, MON 89034, MIR162 ja MON 87411 transformatsioonidest
 Geneetiliselt muundatud mais MIR604 (SYNIR6Ø4-5)
 Geneetiliselt muundatud mais MON 88017 (MON-88Ø17-3)
 Geneetiliselt muundatud mais MON 89034 (MON-89Ø34-3)
 Euroopa kodanikualgatus „Minority SafePack“
 Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks
 Äriühingu kestlik üldjuhtimine
 Nõukogu soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta
 Liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020−2033 ***I
 Sunniviisiline töö ja uiguuride olukord Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas
 Iraan, eelkõike 2012. aastal Sahharovi auhinna võitnud Nasrin Sotoudehi juhtum
 ELi veealaste õigusaktide rakendamine
 ELi julgeolekuliidu strateegia
 Vajadus luua soolise võrdõiguslikkuse küsimusega tegelev nõukogu erikoosseis
 Kodukorra muutmine Euroopa Parlamendi toimimise tagamiseks eriolukorras
 Raudteeohutuse ja -ühenduse teatavad aspektid seoses La Manche’i tunneliga ***I
 ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia
 Petitsioonikomisjoni 2019. aasta arutelud
Tekstid (867 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika