Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 17. joulukuuta 2020 - Bryssel
 Monivuotinen rahoituskehys, oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehdollisuus ja omat varat
 Dublin III -asetuksen täytäntöönpano
 Palauttamisdirektiivin täytäntöönpano
 Euroopan petostentorjuntaviraston yhteistyö Euroopan syyttäjänviraston kanssa ja sen tutkimusten vaikuttavuus ***II
 Yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä ***I
 Muuntogeeninen soija MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
 Muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034, MIR162 ja MON 87411 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi
 Muuntogeeninen maissi MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
 Muuntogeeninen maissi MON 88017 (MON-88Ø17-3)
 Muuntogeeninen maissi MON 89034 (MON-89Ø34-3)
 Eurooppalainen kansalaisaloite ”Minority SafePack”
 Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi
 Yritysten kestävä hallinnointi
 Neuvoston suositus kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta
 Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskeva unionin toiminta vuosiksi 2020–2033 ***I
 Uiguurien tilanne ja pakkotyö Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella
 Iran, erityisesti vuoden 2012 Saharov-palkinnon saajan Nasrin Sotoudehin tilanne
 EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano
 EU:n turvallisuusunionistrategia
 Tarve erityiseen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevään neuvoston kokoonpanoon
 Työjärjestyksen muuttaminen parlamentin toiminnan varmistamiseksi poikkeusoloissa
 Tietyt rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat Kanaalitunnelin osalta ***I
 EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi
 Vetoomusvaliokunnan vuonna 2019 käsittelemät asiat
Tekstit (924 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö