Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 17. prosinca 2020. - Bruxelles
 VFO, uvjet poštovanja vladavine prava i vlastita sredstva
 Provedba Dublinske uredbe III
 Provedba Direktive o vraćanju
 Suradnja OLAF-a s EPPO-om i djelotvornost istraga koje provodi OLAF ***II
 Pravila i opća načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije ***I
 Genetski modificirana soja MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
 Genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena MON 87427, MON 89034, MIR162 i MON 87411
 Genetski modificirani kukuruz MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
 Genetski modificirani kukuruz MON 88017 (MON-88Ø17-3)
 Genetski modificirani kukuruz MON 89034 (MON-89Ø34-3)
 Europska građanska inicijativa „Minority SafePack”
 Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju
 Održivo korporativno upravljanje
 Preporuka Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost
 Inicijativa Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. ***I
 Prisilni rad i položaj Ujgura u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang
 Iran, posebno slučaj dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh
 Provedba zakonodavstva EU-a o vodama
 Strategija EU-a za sigurnosnu uniju
 Potreba za posebnim sastavom Vijeća za rodnu ravnopravnost
 Izmjene Poslovnika kako bi se osiguralo funkcioniranje Parlamenta u izvanrednim okolnostima
 Određeni aspekti željezničke sigurnosti i povezanosti u pogledu Engleskog kanala ***I
 Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama
 Razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2019. godine
Tekstovi (853 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti