Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2020 m. gruodžio 17 d. - Briuselis
 DFP, teisinės valstybės sąlyga ir nuosavi ištekliai
 Reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimas
 Grąžinimo direktyvos įgyvendinimas
 OLAF bendradarbiavimas su Europos prokuratūra ir jos tyrimų veiksmingumas ***II
 Valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai ***I
 Genetiškai modifikuotos sojos MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
 Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti iš dviejų arba trijų atskirų MON 87427, MON 89034, MIR162 ir MON 87411 genetinių modifikacijų derinių
 Genetiškai modifikuoti kukurūzai MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
 Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 88017 (MON-88Ø17-3)
 Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 89034 (MON-89Ø34-3)
 Europos piliečių iniciatyva „Mažumų apsaugos dokumentų rinkinys“ (Minority Safepack)
 Tvirta socialinė Europa teisingai pertvarkai užtikrinti
 Tvarus įmonių valdymas
 Tarybos rekomendacija dėl profesinio rengimo ir mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo
 Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m. ***I
 Priverstinis darbas ir uigūrų padėtis Sindziango Uigūrų autonominiame regione
 Iranas, ypač 2012 m. Sacharovo premijos laureatės Nasrin Sotoudeh atvejis
 ES vandens srities teisės aktų įgyvendinimas
 ES saugumo sąjungos strategija
 Būtinybė įsteigti specialią Tarybos sudėtį, skirtą lyčių lygybės klausimams
 Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti Parlamento veikimą ypatingomis aplinkybėmis
 Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Lamanšo sąsiauriu ***I
 ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija
 Peticijų komiteto svarstymai 2019 m.
Tekstai (897 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika