Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2020. gada 17. decembris - Brisele
 DFS, tiesiskuma nosacījumi un pašu resursi
 Dublinas III regulas īstenošana
 Atgriešanas direktīvas īstenošana
 OLAF sadarbība ar Eiropas Prokuratūru un tā izmeklēšanas efektivitāte ***II
 Normas un vispārīgi principi par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu ***I
 Ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
 Ģenētiski modificēta kukurūza MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 Genētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem MON 87427, MON 89034,MIR162 un MON 87411
 Ģenētiski modificēta kukurūza MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
 Ģenētiski modificēta kukurūza MON 88017 (MON-88Ø17-3)
 Ģenētiski modificēta kukurūza MON 89034 (MON-89Ø34-3)..
 Eiropas pilsoņu iniciatīva “Minority SafePack”
 Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai
 Ilgtspējīga korporatīvā pārvaldība
 Padomes ieteikums par profesionālo izglītību un apmācību (PIA) ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai
 Savienības rīcība "Eiropas kultūras galvaspilsētas" no 2020. līdz 2033. gadam ***I
 Piespiedu darbs un uiguru stāvoklis Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā
 Irāna, jo īpaši 2012. gada Saharova balvas laureātes Nasrinas Sotudehas lieta
 ES ūdens apsaimniekošanas jomas tiesību aktu īstenošana
 ES Drošības savienības stratēģija
 Nepieciešamība izveidot īpašu Padomes sastāvu dzimumu līdztiesības jomā
 Reglamenta grozīšanu, lai nodrošinātu Parlamenta darbību ārkārtas apstākļos
 Daži dzelzceļa drošības un savienojamības aspekti saistībā ar Lamanša tuneli ***I
 ES stratēģija attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām
 Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2019. gadā
Teksti (897 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika