Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 17 grudnia 2020 r. - Bruksela
 WRF, warunkowość praworządnościowa i zasoby własne
 Wdrażanie rozporządzenia Dublin III
 Wdrożenie dyrektywy powrotowej
 Współpraca między OLAF a EPPO oraz skuteczność dochodzeń ***II
 Przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję ***I
 Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
 Zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 oraz rodzaje zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy łączące dwie lub trzy modyfikacje MON 87427, MON 89034, MIR162 i MON 87411
 Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
 Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 88017 (MON-88Ø17-3)
 Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 89034 (MON-89Ø34-3)
 Europejska inicjatywa obywatelska „Pakiet bezpieczeństwa mniejszości”
 Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji
 Zrównoważony ład korporacyjny
 Zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności
 Działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 ***I
 Praca przymusowa i sytuacja Ujgurów w Regionie Autonomicznym Sinciang-
 Iran, w szczególności przypadek laureatki Nagrody im. Sacharowa w 2012 r. Nasrin Sotoudeh
 Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody
 Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa
 Zapotrzebowanie na osobny skład Rady do spraw równości płci
 Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych
 Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do kanału La Manche ***I
 Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu
 Prace Komisji Petycji w roku 2019
Teksty (944 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności