Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Joi, 17 decembrie 2020 - Bruxelles
 CFM, condiționalitatea privind statul de drept și resursele proprii
 Punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III
 Punerea în aplicare a Directivei privind returnarea
 Cooperarea OLAF cu EPPO și eficacitatea investigațiilor sale ***II
 Norme și principii generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie ***I
 Soia modificată genetic MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
 Porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele MON 87427, MON 89034, MIR162 și MON 87411
 Porumbul modificat genetic MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
 Porumbul modificat genetic MON 88017 (MON-88Ø17-3)
 Porumbul modificat genetic MON 89034 (MON-89Ø34-3)
 Inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack”
 O Europă socială puternică pentru tranziții juste
 Guvernanța corporativă sustenabilă
 Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență
 Acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 ***I
 Munca forțată și situația uigurilor din regiunea autonomă uigură Xinjiang
 Iran, în special cazul laureatei Premiului Saharov 2012, Nasrin Sotoudeh
 Punerea în aplicare a legislației UE privind apa
 Strategia UE privind uniunea securității
 Necesitatea unei formațiuni a Consiliului dedicate egalității de gen
 Modificările aduse Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea Parlamentului în împrejurări excepționale
 Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare în ceea ce privește tunelul de sub Canalul Mânecii ***I
 Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice
 Deliberările Comisiei pentru petiții în 2019
Texte (961 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate