Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 17. decembra 2020 - Brusel
 VFR, podmienenosť fungovaním právneho štátu a vlastné zdroje
 Vykonávanie nariadenia Dublin III
 Vykonávanie smernice o návrate
 Spolupráca úradu OLAF s Európskou prokuratúrou a účinnosť jej vyšetrovaní ***II
 Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie ***I
 Geneticky modifikovaná sója MON 87751 × MON 87701 × MON-87708 × MON 89788
 Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch alebo troch genetických modifikácií MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411
 Geneticky modifikovaná kukurica MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
 Geneticky modifikovaná kukurica MON 88017 (MON-88Ø17-3)
 Geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 (MON-89Ø34-3)
 Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack
 Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie
 Udržateľná správa a riadenie spoločností
 Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť
 Akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 ***I
 Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang
 Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej
 Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode
 Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu
 Potreba špecializovaného zloženia Rady pre rodovú rovnosť
 Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností
 Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o tunel pod Lamanšským prielivom ***I
 Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy
 Rokovania Výboru pre petície v roku 2019
Texty (905 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia