Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 17. december 2020 - Bruselj
 Večletni finančni okvir, pogojenost v zvezi s pravno državo in lastna sredstva
 Izvajanje uredbe Dublin III
 Izvajanje direktive o vračanju
 Sodelovanje Evropskega urada za boj proti goljufijam z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitost njegovih preiskav ***II
 Splošna pravila in načela, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije ***I
 Gensko spremenjena soja MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
 Gensko spremenjena koruza MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh ali treh transformacij MON 87427, MON 89034, MIR162 in MON 87411
 Gensko spremenjena koruza MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
 Gensko spremenjena koruza MON 88017 (MON-88Ø17-3)
 Gensko spremenjena koruza MON 89034 (MON-89Ø34-3)
 Evropska državljanska pobuda – Zaščita manjšin
 Močna socialna Evropa za pravičen prehod
 Trajnostno upravljanje podjetij
 Priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost
 Aktivnost Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 ***I
 Prisilno delo in položaj Ujgurov v avtonomni ujgurski regiji Xinjiang
 Iran, zlasti primer dobitnice nagrade Saharova leta 2012 Nasrin Sotudeh
 Izvajanje zakonodaje EU o vodah
 Strategija EU za varnostno unijo
 Potrebna je namenska sestava Sveta za enakost spolov
 Spremembe Poslovnika, s katerimi se želi zagotoviti delovanje Parlamenta v izrednih razmerah
 Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi s predorom pod Rokavskim prelivom ***I
 Strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam
 Razprave v Odboru za peticije v letu 2019
Besedila (831 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov